Leonardo da Vinci

Není hoden života, pro koho nemá život cenu.
Leonardo da Vinci

Nenalhávej si minulost podle potřeby.
Leonardo da Vinci

Neváží si života – nezasluhuje ho.
Leonardo da Vinci

Jednoduchost je nejvyšší stupeň sofistikovanosti.
Leonardo da Vinci

Učení nikdy nevyčerpá mysl.
Leonardo da Vinci

Kdo kárá vznešenou moudrost matematiky, živí se bludem.
Leonardo da Vinci

Umění není nikdy dokončeno, pouze opuštěno.
Leonardo da Vinci

Moudrost je dcerou zkušenosti.
Leonardo da Vinci

Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory.
Leonardo da Vinci

Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý.
Leonardo da Vinci

Veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat, leda chudě.
Leonardo da Vinci

Bez otáčení jde, kdo míří ke hvězdám.
Leonardo da Vinci

Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.
Leonardo da Vinci

Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.
Leonardo da Vinci

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
Leonardo da Vinci

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
Leonardo da Vinci

Nejrychleji se rodí strach.
Leonardo da Vinci

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít.
Leonardo da Vinci

Dobře prožitý život je dlouhý.
Leonardo da Vinci

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý.
Leonardo da Vinci

Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.
Leonardo da Vinci

Čím větší muž, tím hlubší jeho láska.
Leonardo da Vinci

Velká láska se rodí jen z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáme, můžeme milovat jen chudě.
Leonardo da Vinci

Čím větší muž, tím hlubší jeho láska.
Leonardo da Vinci

Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
Leonardo da Vinci

Řemeslo se naučí každý. Umění nikdo.
Leonardo da Vinci

Neděláš dobře, když chválíš to, čemu nerozumíš, ale ještě horší je, když to haníš.
Leonardo da Vinci

Schopnost představivosti je jak kormidlem, tak uzdou smyslů.
Leonardo da Vinci

Schopnost představivosti je jak kormidlem, tak uzdou smyslů.
Leonardo da Vinci

Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.
Leonardo da Vinci

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.
Leonardo da Vinci

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz