Leszek Kołakowski citáty

Quotes

2 citátů

Zrušení trhu znamená společnost gulagu.

Leszek Kołakowski

Existuje-li nějaký postup pro zavedení sociální jednoty, pak je přirozeným řešením tohoto problému despotismus, protože je jedinou známou technikou pro tento účel.

Leszek Kołakowski