Martin Luther King citáty

Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.
Martin Luther King

Málokdy najdeme lidi, kteří se ochotně pouští do hlubokého a poctivého přemýšlení.
Martin Luther King

Existuje téměř celosvětové hledání snadných odpověí a rychlokvašených řešení.
Martin Luther King

Je-li někdo povolán k tomu, aby byl metařem, měl by zametat ulice stejně, jako Michelangelo maloval obrazy, Beethowen skládal hudbu nebo Shakespeare psal poezii. Měl by zametat ulice tak dobře, aby se všichni na nebesích i na zemi zarazily a řekli: “zde žil báječný metař, který dělal dobře svoji práci.”
Martin Luther King

Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.
Martin Luther King

Chci být bratr bílého muže, ne jeho švagr.
Martin Luther King

Asi žádný zákon nemůže nikoho donutit, aby mě miloval, ale může mu zabránit v lynčování, což je po mém soudu celkem důležité.
Martin Luther King

Nic nebolí některé lidi tolik, jako nutnost přemýšlet.
Martin Luther King

Soudím lidi podle jejich principů, ne podle svých.
Martin Luther King

Rozhodl jsem se, že se budu držet lásky. Nenávist je příliš velké břemeno, než aby se dalo unést.
Martin Luther King

Člověk vám nemůže rajtovat po hřbetě, jestliže nemáte hřbet ohnutý.
Martin Luther King

Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, si nezaslouží žít.
Martin Luther King

Národ, který rok co rok vydává více peněz na vojenskou obranu než na programy na zlepšení sociálních podmínek, spěje k duchovní zkáze.
Martin Luther King

Sním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy kůže, ale podle svého charakteru.
Martin Luther King

My nejsme tvůrci historie. My jsme stvořeni historií.
Martin Luther King

My nevytváříme historii, my jsme tvořeni dějinami.
Martin Luther King

Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost.
Martin Luther King

Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.
Martin Luther King

Vykročte ve víře. Nemusíte vidět celé schodiště, jen udělejte první krok.
Martin Luther King

Nedopustíme aby nás moc zastavila. Jsme mistři v našem nenásilném hnutí co odzbrojuje policejní síly; oni nevědí, co dělat.
Martin Luther King

Lidé se často nenávidí, protože se obávají druhých lidí, obávají se druhých, protože je neznají, neznají je, protože spolu nekomunikují, nekomunikují spolu, protože jsou odděleni.
Martin Luther King

Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života.
Martin Luther King

Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.
Martin Luther King

Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.
Martin Luther King

Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo.
Martin Luther King

Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.
Martin Luther King

Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu.
Martin Luther King

Přichází čas, kdy mlčení je zradou.
Martin Luther King

Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.
Martin Luther King

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz