Martin Luther citáty

Pro nás se to nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek – tak tichý, že tišší už být nemůže.
Martin Luther

Otálení a chvat jsou dvě sice protichůdné, avšak neužitečné vlastnosti.
Martin Luther

Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.
Martin Luther

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem.
Martin Luther

Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.
Martin Luther

Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.
Martin Luther

Můj hněv je hněvem Božím.
Martin Luther

Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.
Martin Luther

Až dosud nevěda učil jsem a zastával jsem všechny zásady Jana Husa. Všichni, zkrátka, jsme nevědomky husité, ano sám Pavel a Augustin jsou doslova husité.
Martin Luther

Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.
Martin Luther

Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.
Martin Luther

Ničeho se nebojím, protože nic nemám.
Martin Luther

Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem – hlubokým a bezesným.
Martin Luther

Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.
Martin Luther

Logika je ďáblova děvka.
Martin Luther

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.
Martin Luther

Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes bych šel a zasadil jabloň.
Martin Luther

Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší.
Martin Luther

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače.
Martin Luther

Lakomec nemůže nic užitečnějšího udělat než když umře; neboť v životě svém není užitečný ani Bohu, ani lidem, ba ani sám sobě.
Martin Luther

Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.
Martin Luther

Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.
Martin Luther

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz