Nelson Mandela citáty

Nemůžu předstírat, že jsem statečný a že dokážu porazit celý svět.
Nelson Mandela

Pokud jste chudí, pravděpodobně nebudete žít dlouho.
Nelson Mandela

Po tom, co projdete vysoký kopec si uvědomíte, že máte před sebou ještě mnoho takových kopců.
Nelson Mandela

Ti, kdo jednají s morálkou, poctivě a důsledně, se nemusí obávat sil nehumánnosti a krutosti.
Nelson Mandela

Zjistil jsem, že odvaha neznamená absensi strachu, ale vítězství nad ním. Statečný člověk není ten, kdo necítí strach, ale ten, kdo strach přemůže.
Nelson Mandela

Zapomeňme na minulost.
Nelson Mandela

Upírat lidem lidská práva je útok na celé lidstvo.
Nelson Mandela

V mém myšlení jsem byl ovlivněn jak západem, tak východem.
Nelson Mandela

Stojím před vámi nikoliv jako prorok, ale jako pokorný služebník z vás, z lidí.
Nelson Mandela

Někdy se cítím jako člověk, který je na okraji, který sám postrádal život.
Nelson Mandela

Nebyl jsem mesiáš, ale obyčejný člověk, který se stal vůdcem kvůli mimořádným okolnostem.
Nelson Mandela

Pokud je země, která se dopustila nevyslovitelných zvěrstev ve světě, jsou to Spojené státy americké.
Nelson Mandela

Na rozdíl od některých politiků mohu připustit chybu.
Nelson Mandela

Vzdělání je nejsilnější zbraň, kterou můžete použít ke změně světa.
Nelson Mandela

Opravdoví vůdci musí být připraveni obětovat za svobodu svého lidu vše.
Nelson Mandela

Dejte dětem lásku, smích a mír a ne AIDS.
Nelson Mandela

Sním o Africe, která je v míru sama se sebou.
Nelson Mandela

Mám rád přátele, kteří mají nezávislou mysl, protože mají tendenci přimět vás vidět problémy z jiných úhlů.
Nelson Mandela

Akce bez počáteční vize je mrhání časem. Vize bez akce je obyčejné snění. Ale akce s vizí mohou změnit svět.
Nelson Mandela

Jen pravda může poslat minulost na odpočinek.
Nelson Mandela

Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu.
Nelson Mandela

Podle původu jsem se narodil, abych vládl.
Nelson Mandela

Odvaha není absence strachu, ale triumf nad strachem.
Nelson Mandela

Dobrá hlava a dobré srdce jsou vždy skvělou kombinací.
Nelson Mandela

V mé zemi nejprve jdeme do vězení a pak se stáváme prezidentem.
Nelson Mandela

Bez vzdělání vaše děti nikdy nemohou skutečně čelit výzvám, kterým budou čelit.
Nelson Mandela

Žádná země se skutečně nemůže rozvíjet, pokud její občané nebudou vzdělaní.
Nelson Mandela

Neexistuje nic podobného jako je svoboda.
Nelson Mandela

Nenásilí je dobrá politika, pokud to podmínky dovolí.
Nelson Mandela

Dokud chudoba, nespravedlnost a hrubá nerovnost přetrvávají v našem světě, nikdo z nás nemůže skutečně odpočívat.
Nelson Mandela

Pokud mluvíte s člověkem v jazyce, kterému rozumí, jde to do hlavy. Když s ním promluvíte v jeho jazyce, jde to do jeho srdce.
Nelson Mandela

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz