Citáty – Osho

Všechny citáty autora (63)

Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu.
Lidstvo je vrcholem veškeré vesmírné revoluce.
Komunismus je ateistické náboženství.
Všechna vaše náboženství jsou přípravou na peklo.
Víra prostě dokazuje nevědomost, nevědění.
Každá víra ukazuje na vaši nevědomost, vaši slepotu, ale dává vám falešný dojem – jako kdybyste věděli.
Smrt se může stát oslavou, musíme se jen naučit přivítat ji uvolněněji.
Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.
Poezie je psána lidmi, kteří zmeškali vlak. Nějak se utěšují psaním poezie o lásce, a lásku neznají.
Život vám dává jedinečnost, smrt vám ji ničí.
Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.
Člověk je jediný tvor schopný pociťovat nudu; je to jeho nezadatelné právo, část důstojnosti lidské bytosti.
Životní zkušenost je velice trpká. Sladká je jenom v našich představách. Ve skutečnosti je velmi trpká.
Herci se mění, ale drama trvá. Vlny se mění, ale oceán je tu stále. Vy se smějete, přestanete, ale začne se smát někdo jiný, protože smích je tu pořád.
Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.
Náboženství slibují, ale nikdy zboží nedodají. Věda nikdy neslibuje, ale vždycky zboží dodá.
Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů.
Křesťané říkají, že se Ježíš nikdy nesmál. Tomu nevěřím – nebyl přece osel. Byl to jeden z největších a nejinteligentnějších lidí, kteří kdy chodili po zemi. Musel se smát, a určitě se smál rád.
Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: „Dobré ráno, Pane Bože!“ Pesimista je ten, kdo se ráno přišourá k oknu a zabručí: „Pane Bože, to už je zase ráno?!“
Každý vědec musí o svých předchůdcích pochybovat.
Hromadění otravuje srdce. Veškeré hromadění je jedovaté. Pokud budete sdílet, budete jedů zbaveni.
Smích je věčný.
Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří – nejen tělesně, ale i duševně.
Mateřství způsobí u ženy zásádní změnu, ale otcovství je pouhá sociální instituce.
Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.
Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologové církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.
Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti.
Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny z chudoby…
Člověk se může dostat do vyššího světa jen pokud si prožil ten nižší. Můžete dosáhnout vyššího světa jen pokud jste prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem – a to bahno je náš svět.
Člověk bez smíchu je jako strom bez květu.
Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz