Otto von Bismarck citáty

Člověk není nenahraditelný, když je milován, ale jenom když miluje.
Otto von Bismarck

Zamilovat se znamená přestat srovnávat.
Otto von Bismarck

Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.
Otto von Bismarck

Co je krása ženy? Její ošklivost, přijatelná našim smyslům.
Otto von Bismarck

Svoboda je luxus, který není pro každého.
Otto von Bismarck

My Němci se bojíme Boha a nikoho jiného na světě.
Otto von Bismarck

Bylo historickým důsledkem, že po rakouské válce bude následovat francouzská.
Otto von Bismarck

Absolutismus považuji za nemožnou věc.
Otto von Bismarck

Rakousko má stejné právo bojovat za své zájmy jako Prusko.
Otto von Bismarck

Žádný státník nedokáže vytvořit sám vůbec nic. Nezbývá mu než čekat a poslouchat, dokud nezaslechne, jak v pozadí za událostmi zaznějí kroky Boží. Poté musí vyskočit a chytit se lemu Božího roucha.
Otto von Bismarck

Jednota nebude dosažena řečmi a rozhodováním většiny v parlamentě, ale krví a železem.
Otto von Bismarck

Nejlepší obrana je útok.
Otto von Bismarck

Jeden druhému vydýcháváme vzduch, jeden musí ustoupit nebo být „ustoupen“, do té doby musíme zůstat protivníky.
Otto von Bismarck

První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.
Otto von Bismarck

Radikalismu se podobá rychlovlaku, z něhož nelze na každé stanici vysednout.
Otto von Bismarck

Jenom idiot se učí z vlastních zkušeností.
Otto von Bismarck

Národ jsme my všichni.
Otto von Bismarck

Není akce, za niž by nezodpovídal nikdo.
Otto von Bismarck

V každém řečníkovi, který má na posluchače působit, musí být kus básníka.
Otto von Bismarck

Člověk má jen jedinou lásku, ale mnohokrát miluje něco jiného.
Otto von Bismarck

Pro lásku je žena ochotna podstoupit jakékoli násilí.
Otto von Bismarck

Kéž by bylo možno konfiskovat, co si lidé myslí.
Otto von Bismarck

Se zákony je to podobné jako s párky. Je lepší, když nevidíme, jak se dělají.
Otto von Bismarck

Člověk je jako bicykl. Nejedete-li na něm, upadne.
Otto von Bismarck

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz