Paul Brunton citáty

Úspěšná meditace je pro člověka vrcholným okamžikem.
Paul Brunton

Ti, kdo nejsou schopni provádět meditaci, nejsou schopni stát se filozofy.
Paul Brunton

Taková meditace vnáší do každého dne sluneční svit.
Paul Brunton

Oddělit mysl od těla není normální a obvykle je nežádoucí. Ale osvobodit mysl od tyranie těla je naprosto nutné a lze tomu napomoci pravidelným cvičením meditace.
Paul Brunton

Bůh nevstoupí do vašeho srdce, pokud není prázdné a tiché.
Paul Brunton

Držte hlavu, trup a boky, aby odpovídaly centrální linii rovné, vzpřímené páteři.(o meditaci, Zápisky Paula Bruntona)
Paul Brunton

Období meditace má být pevně stanoveno nejen pravidelností, ale také spontánností.
Paul Brunton

Není lepší čas pro okouzlující chvíli meditace než ten, kdy ubývá světlo.
Paul Brunton

Nádherná přestávka mezi dnem a nocí, která utišuje rušnost dění a obrací unavené vědomí ke klidu, je dobrá pro meditaci.
Paul Brunton

Opakující se rytmus mantry může vytrvalou praxí vyvolávat téměř halucinaci.
Paul Brunton

Udržovat zvyk denní meditace dokud se nenaučíme ji milovat je cestou k úspěchu.
Paul Brunton

Svět je naše škola duchovního odhalení.
Paul Brunton

Meditace dosáhne svého nejvyššího cíle, když je nejen hluboká, ale také dlouhá.
Paul Brunton

Ticho meditace je důstojná záležitost, ale ticho pošetilé prázdné mysli nikoli.
Paul Brunton

Těžké záclony pomáhají chránit meditační místnost před rušivými zvuky.
Paul Brunton

Džudo cvičí člověka v soutěžení a boji, kdežto jóga ho cvičí v klidu.
Paul Brunton

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz