Paul Valéry citáty

Quotes

75 citátů

Trochu teologie lze najít ve všem.

Paul Valéry

Chcete snad popřít, že některé věci působí anestetický? Že jsou stromy, které omamují, lidé, kteří vlévají sílu, dívky, které ochromují, oblohy, které berou dech?

Paul Valéry

Vlastní myšlenku přespříliš oceňujeme podle výrazu, jimž ostatní sdělují myšlenku svou.

Paul Valéry

Sázím se, že všichni myslí stále víc týmž směrem.

Paul Valéry

Vyjádření pocitu je vždycky absurdní.

Paul Valéry

Všichni lidé se vzájemně napodobují.

Paul Valéry

Člověk je krásný, výjimečný jen pro druhé! Je zas ti druzí ohlodávají!

Paul Valéry

Je-li řeč nesouvislá, vina spočívá na posluchači.

Paul Valéry

Někteří jedinci cítí, že jejich žití je odlučuje od reality, od bytí. Toto cítění v nich přenáší nákazu i na ostatní city.

Paul Valéry

Milovat, nenávidět, to obojí je vespod.

Paul Valéry

Akt psaní vyžaduje vždycky do určité míry zříci se intelektu.

Paul Valéry

Vyhrává ten, kdo zjistí, že si zaslouží vlastní uznání.

Paul Valéry

Pozornost většiny můžeme upoutat jen pomocí určité zábavnosti; pak ovšem jde o pozornost pasivní.

Paul Valéry

Kdybychom věděli, nemluvili bychom – nemysleli, nerozmlouvali. Jako by vědění bylo cizí samému bytí.

Paul Valéry

Slova lásky bývají dětinská.

Paul Valéry

Výjimečné věci mají zapotřebí lidé slabého ducha.

Paul Valéry

Někdy ve spaní vznikne zvláštní soulad mezi tím, co vidíme a co víme; za bdění bychom ovšem takový soulad naprosto nesnesli.

Paul Valéry

Zlato je cosi jako duše společnosti.

Paul Valéry

Čím víc kdo píše, tím méně přemýšlí.

Paul Valéry

Sen rozvine jakoukoli představu.

Paul Valéry

Vesmír existuje pouze na papíře. Žádná představa jej nezračí. Žádný smysl jej nepostihuje. Mluví se o něm, a to je vše.

Paul Valéry

Jedině ten, kdo se ve slastech nevyzná, bude je chtít oddělit od úzkosti.

Paul Valéry

Žádný zákon už neplatí bezvýhradně. Všechno má jen přibližnou platnost.

Paul Valéry

Jenom ti, kdo nic nehledají, nesetkávají se nikdy s temnotou.

Paul Valéry

Mám nedůvěru ke všem slovům, vždyť už tam nejběžnější úvaha ukazuje, jak je absurdní na ně spoléhat.

Paul Valéry

I nejjasnější výklady jsou utkány z temných výrazů.

Paul Valéry

V písemnictví platí neúprosný zákon, že se nic nesmí prohlubovat až na dno.

Paul Valéry

Úkladné vraždy se často páchají slovem.

Paul Valéry

Je nebezpečné provozovat umění, u něhož i ty nejmenší omyly mohou být kdykoli připsány na vrub charakteru.

Paul Valéry

Mezi lidmi platí dva vztahy: vztah logiky nebo vztah války.

Paul Valéry

Nejnesnadnější je vidět to, co je.

Paul Valéry

Kde končí duch, je tělo. Ale kde končí tělo, je duch.

Paul Valéry

Bůh není daleko. To, co se nalézá nejblíž, je on.

Paul Valéry

Kdo ví, zdali skutečná filosofie určitého člověka je sdělitelná?

Paul Valéry

V představách si člověk připisuje zvláštní hodnotu – ať už vystupuje osobně, nebo nazapřenou.

Paul Valéry

Do sebe musí člověk vstupovat ozbrojen po zuby.

Paul Valéry

Lidé si jsou navzájem tím podobnější, čím kratší dobu je pozorujeme.

Paul Valéry

Jedinou nadějí pro člověka je objevit činné prostředky, jak umenšit, co je pro něho zlé, a rozmnožit, co je pro něho dobré, tzn. přímo nebo nepřímo poskytnout své senzibilitě možnost, aby působila sama na sebe, úměrně k sobě samé.

Paul Valéry

Jestliže člověk chce, jsou tisíce věcí trvale bez významu. Jejich nicota je ve vašich rukou…

Paul Valéry

Bolest je cosi velmi hudebního, můžeme o ní mluvit skoro stejnými výrazy jako o hudbě. Jsou bolesti hluboké a pronikavé, mají svá andante a furiosa, táhle tóny, fermaty, arpeggia, progrese – náhlé pomlky atd.

Paul Valéry

Všichni hlupáci se odvolávají na lidskost a všichni slabí na spravedlnost; jedněm i druhým jde o matení.

Paul Valéry

Nemůžete říci světu ani tělu: nic po tobě nechci, nechtěj nic po mně.

Paul Valéry

Dno myšlení je poseto křižovatkami.

Paul Valéry

JÁ je okamžitou odpověď na každou dílčí nesouvislost, jež excituje.

Paul Valéry

Duchu nepřísluší zabývat se osobami.

Paul Valéry

Člověk je úplnější než jeho život a činy.

Paul Valéry

Pohrdám tím, co vím – tím, co mohu.

Paul Valéry

Každé umělecké dílo má posléze, když vyšlo z autorových rukou, svůj autonomní život, nezávislý na tvůrci, ba nezávislý i na jeho nejvlastnějších ideově uměleckých záměrech.

Paul Valéry

Když věnuji tento čas životu duše, dává mi to pak právo být po zbytek dne hlupák.

Paul Valéry

Velká duše má jako znak tu slabost, že chce vytěžit ze sebe samé nějaký předmět, který by ji udivil, který by se jí podobal a který by ji uvedl do zmatku, aby byla čistší a neporušitelnější a jaksi ještě potřebnější než samo bytí, ze kterého ten předmět vzešel.

Paul Valéry

Věda je prostě souhrn receptů, které vždycky pomáhají. Všechno ostatní je literatura.

Paul Valéry

Jednoduché je vždycky mylné. A co není jednoduché, je nepoužitelné.

Paul Valéry

Co vždycky a všichni brali jako pravdu, je skoro jistě falešné.

Paul Valéry

Jde o to, přejít od jedné nuly k druhé. A v tom spočívá život.

Paul Valéry

Historik dělá pro minulost to, co kartářka pro budoucnost. Kartářka je ovšem vystavena ověření, historik ne.

Paul Valéry

Politika byla nejprve umění jak bránit lidem, aby si hleděli svých věcí. Později k tomu přistoupilo umění nutit lidi rozhodovat o věcech, kterým nerozumějí.

Paul Valéry

Přítomnost sousedů je jediná obrana národů proti nekonečné občanské válce.

Paul Valéry

Bohatství je olej, kterým se mažou stroje života.

Paul Valéry

Stárnout znamená zakoušet, jak se to stálé mění.

Paul Valéry

Kompetentní člověk je ten, kdo se mýlí podle pravidel.

Paul Valéry