Citáty – Paul Valéry

Všechny citáty autora (75)

Chcete snad popřít, že některé věci působí anestetický? Že jsou stromy, které omamují, lidé, kteří vlévají sílu, dívky, které ochromují, oblohy, které berou dech?
Trochu teologie lze najít ve všem.
Vlastní myšlenku přespříliš oceňujeme podle výrazu, jimž ostatní sdělují myšlenku svou.
Sázím se, že všichni myslí stále víc týmž směrem.
Vyjádření pocitu je vždycky absurdní.
Všichni lidé se vzájemně napodobují.
Člověk je krásný, výjimečný jen pro druhé! Je zas ti druzí ohlodávají!
Je-li řeč nesouvislá, vina spočívá na posluchači.
Slova lásky bývají dětinská.
Někteří jedinci cítí, že jejich žití je odlučuje od reality, od bytí. Toto cítění v nich přenáší nákazu i na ostatní city.
Milovat, nenávidět, to obojí je vespod.
Akt psaní vyžaduje vždycky do určité míry zříci se intelektu.
Vyhrává ten, kdo zjistí, že si zaslouží vlastní uznání.
Pozornost většiny můžeme upoutat jen pomocí určité zábavnosti; pak ovšem jde o pozornost pasivní.
Kdybychom věděli, nemluvili bychom – nemysleli, nerozmlouvali. Jako by vědění bylo cizí samému bytí.
Výjimečné věci mají zapotřebí lidé slabého ducha.
Někdy ve spaní vznikne zvláštní soulad mezi tím, co vidíme a co víme; za bdění bychom ovšem takový soulad naprosto nesnesli.
Zlato je cosi jako duše společnosti.
Čím víc kdo píše, tím méně přemýšlí.
Sen rozvine jakoukoli představu.
Vesmír existuje pouze na papíře. Žádná představa jej nezračí. Žádný smysl jej nepostihuje. Mluví se o něm, a to je vše.
Jedině ten, kdo se ve slastech nevyzná, bude je chtít oddělit od úzkosti.
Je nebezpečné provozovat umění, u něhož i ty nejmenší omyly mohou být kdykoli připsány na vrub charakteru.
Žádný zákon už neplatí bezvýhradně. Všechno má jen přibližnou platnost.
Jenom ti, kdo nic nehledají, nesetkávají se nikdy s temnotou.
Mám nedůvěru ke všem slovům, vždyť už tam nejběžnější úvaha ukazuje, jak je absurdní na ně spoléhat.
I nejjasnější výklady jsou utkány z temných výrazů.
V písemnictví platí neúprosný zákon, že se nic nesmí prohlubovat až na dno.
Úkladné vraždy se často páchají slovem.
Mezi lidmi platí dva vztahy: vztah logiky nebo vztah války.
Nejnesnadnější je vidět to, co je.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz