Petr Nečas citáty

Quotes

3 citátů

Svoboda není samozřejmostí. Je důležité si připomínat, co za ní národ zaplatil.

Petr Nečas

Rodíme se a na tento svět přicházíme jako svobodní lidé a jako svobodní lidé máme právo proti svému zotročení či znevolnění bojovat všemi, opravdu všemi prostředky.

Petr Nečas

Já jsem ve své podstatě cholerik. Moje image slušňáka je do jisté míry věcí disciplíny a sebekázně.

Petr Nečas