Plútarchos citáty

Oddech je kořením práce.
Plútarchos

Kdo se trápí tím, že není horský lev, jenž se pyšní silou, a současně i maltský psík rozmazlovaný na klíně bohaté vdovy, je na hlavu padlý.
Plútarchos

Nic není tak ubohé, aby se nemohlo bránit, má-li dostatek zmužilosti (pravil poté, co jej myš kousnula do prstu).
Plútarchos

To ať má na mysli muž a nikoho více se neostýchá než své ženy, ježto manželská ložnice se jí stane buď učebnou zdrženlivosti, nebo nezřízenosti.
Plútarchos

Láska nás učí všem ctnostem.
Plútarchos

Tíhnutí lidské povahy k nepřejícnosti je takové, že se člověk pro přednosti ostatních rmoutí víc, než se raduje ze svých vlastních.
Plútarchos

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení.
Plútarchos

Je pravda, že synové boháčů a králů se mohou naučit dokonale pouze jízdě na koni, ale ničemu jinému, neboť ve školách jim svým vychvalováním podkuřuje učitel, při zápasu jim úmyslně podléhá soupeř: jen kůň, který neví a nerozlišuje, kdo je boháč a kdo chuďas, shodí vždy jen ty, kteří neumějí jezdit.
Plútarchos

Věřte, že chybují ti, kdo spolu spí jen pro rozkoš, ale pohněvají-li se nějak a pohašteří, lehnou si odděleně a zapomínají právě tehdy nejvíce vzývat Afroditu, která bývá v podobných případech nejlepší lékařkou.
Plútarchos

Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.
Plútarchos

Je smutné objevit, že nemáme přátele, až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali.
Plútarchos

Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné.
Plútarchos

Nejstarší a největší láska je láska k životu.
Plútarchos

Dobrý manžel si zaslouží větší chválu než dobrý senátor.
Plútarchos

Rozum a z něho vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék, nejlepší prostředek ku zmírnění zármutku.
Plútarchos

Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.
Plútarchos

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz