Prótagorás z Abdér citáty

Quotes

3 citátů

Každá otázka má dvě strany.

Prótagorás z Abdér

Mírou všech věcí je člověk – jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.

Prótagorás z Abdér

Co se týká bohů, nemám žádnou možnost zjistit zdali existují či nikoliv.

Prótagorás z Abdér