Raymundus Lullus citáty

Quotes

3 citátů

Spravedlivý Bůh, aby nás za naše hříchy potrestal, nám nadělil hodně různých chorob.

Raymundus Lullus

Mějte na paměti tři základní principy: příčinu, důsledek a spravedlnost. Odstraníme-li příčinu, odstraníme i důsledek. S pomocí spravedlnosti pak dáme každému, co jeho jest.

Raymundus Lullus

Každá dovednost se musí přizpůsobit přírodě.

Raymundus Lullus