Sir William Kelvin citáty

Quotes

4 citátů

Neexistuje způsob pochopení počátku a dalšího průběhu života bez jisté všeobsahující tvůrčí síly.

Sir William Kelvin

Jestli se zamyslíte opravdu hodně, budete vědou přinuceni uvěřit v Boha.

Sir William Kelvin

Všude kolem sebe nacházíme přesvědčivé důkazy o rozumu a moudré účelnosti věcí, které poukazují na to, že v celé přírodě účinkuje svobodná vůle a zároveň nás učí, že všechny živé bytosti závisí na věčném Stvořiteli a Vládci.

Sir William Kelvin

Znali jsme Boha pouze z jeho děl. Věda nás však nutí bezpodmínečně uznat a uvěřit s neochvějnou jistotou v řídící moc.

Sir William Kelvin