Sofoklés citáty

S nutností je marno bojovat.
Sofoklés

Přišel jsem společně milovat, ne však společně nenávidět.
Sofoklés

Chtít provést nemožné je nerozum.
Sofoklés

Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem.
Sofoklés

Zlého posla nikdo nemá rád.
Sofoklés

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře je věc druhá.
Sofoklés

Braň se každým těm, kdož slov by nedbali.
Sofoklés

Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.
Sofoklés

Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.
Sofoklés

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.
Sofoklés

Jediné slovo stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.
Sofoklés

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.
Sofoklés

Nejtěžší prokletí lidstva jsou peníze.
Sofoklés

Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.
Sofoklés

Přišla jsem společně milovat, ne však společně nenávidět.
Sofoklés

Jen pravda vytrvá.
Sofoklés

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.
Sofoklés

Co sis zavinil sám, bolí nejvíce.
Sofoklés

Milovat – to znamená uvíznout v beznadějné situaci.
Sofoklés

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.
Sofoklés

Děti jsou kotvy, které drží matčin život.
Sofoklés

Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.
Sofoklés

Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.
Sofoklés

Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.
Sofoklés

Pravda je vždycky nejsilnější argument.
Sofoklés

Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.
Sofoklés

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.
Sofoklés

Nejsladší je žít v nevědomosti.
Sofoklés

Jsem dokonalý, ale co je vlastně dokonalost?
Sofoklés

Náhoda nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám.
Sofoklés

Nerozum je pro člověka z běd všech nejhorší!
Sofoklés

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz