Sri Chinmoy citáty

Quotes

14 citátů

Myšlenky, které si neseš v hloubi své mysli tě učiní buď pouličním žebrákem a nebo velkým králem.

Sri Chinmoy

Když síla lásky nahradí lásku k síle, člověk bude mít nové jméno: Bůh.

Sri Chinmoy

Tam, kde končí mysl, začíná meditace.

Sri Chinmoy

Smyslem meditace je naše vědomí sjednotit, rozšířit, osvítit a učinit nesmrtelným.

Sri Chinmoy

Meditace je jazykem Boha.

Sri Chinmoy

Meditace není únikem. Je přijetím života v jeho celistvosti, s výhledem na jeho transformaci.

Sri Chinmoy

Meditací si duše plně uvědomuje svůj vývoj – evoluci na své věčné cestě.

Sri Chinmoy

Meditace je božským darem.

Sri Chinmoy

Meditace nám umožňuje shůry přitáhnout duchovní světlo a vlastní vědomí rozšířit tak, aby se naše schopnost přijímat zvýšila.

Sri Chinmoy

Meditace je jazykem pro rozmlouvání s Bohem.

Sri Chinmoy

Konečným cílem meditace je navázání našeho vědomého spojení s Bohem.

Sri Chinmoy

Konečným cílem meditace je vybudovat vědomou jednotu s Bohem.

Sri Chinmoy

Když meditujete, snažte se vnímat potřebu úplně otevřít své srdce a svou fyzickou mysl zcela uzavřít.

Sri Chinmoy

Když meditujeme, krmíme duši, svou vnitřní bytost.

Sri Chinmoy