Thalés z Milétu citáty

Quotes

6 citátů

Trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem kružnice je pravoúhlý.

Thalés z Milétu

Úhly při základně rovnoramenného trojúhelníku jsou shodné.

Thalés z Milétu

Voda je počátek všech věcí.

Thalés z Milétu

Každý průměr dělí kruh na dvě stejné části.

Thalés z Milétu

Dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné dva úhly a jednu stranu.

Thalés z Milétu

Protilehlé úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou shodné.

Thalés z Milétu