Thomas Carlyle citáty

Pochmurný, skličující a vskutku zoufalý a hrozivý to obor, jenž bych si dovolil nazvat ponurou vědou.
Thomas Carlyle

Naučte papouška pojmy „nabídka“ a „poptávka“ a máte ekonoma.
Thomas Carlyle

Člověk s jasným cílem bude postupovat i na té nejobtížnější cestě. Člověk bez cíle nikam nedojde, ani když má před sebou tu nejhladší.
Thomas Carlyle

Ten, kdo chce vést a přesvědčovat jiné, musí být přesvědčen nejdříve sám.
Thomas Carlyle

Šťasten, kdo našel svou práci; ať jiné štěstí nehledá!
Thomas Carlyle

Žulová skála, která byla překážkou na cestě slabému, stává se stupněm na cestě silnému.
Thomas Carlyle

Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím.
Thomas Carlyle

Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.
Thomas Carlyle

Poslušnost je dobrá a potřebná; vztahuje-li se však tato poslušnost k tomu, co je špatné a lživé, je to naopak vyšší stupeň lidské podlosti a ponížení.
Thomas Carlyle

Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné. Ale naučí tolik jako nikdo jiný.
Thomas Carlyle

Staré katedrály jsou dobré, ale modrá kupole rozpínající se nad námi všemi je mnohem lepší.
Thomas Carlyle

Velký člověk projevuje svou velikost tím, jak jedná s nepatrnými lidmi.
Thomas Carlyle

Staň se poctivým člověkem a můžeš si být jist že je na světě o jednoho lotra méně.
Thomas Carlyle

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl.
Thomas Carlyle

Slova se nepočítají, ani se neměří, ale váží.
Thomas Carlyle

Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby.
Thomas Carlyle

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.
Thomas Carlyle

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz