Thomas Jefferson citáty

Quotes

11 citátů

Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama, je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha.

Thomas Jefferson

Křesťanství není, ani nebylo část zvykového práva.

Thomas Jefferson

Když se lidé bojí své vlády, pak existuje tyranie.

Thomas Jefferson

Bůh, který nám dal život, nám zároveň dal svobodu; síla je může zničit, ale ne rozdělit.

Thomas Jefferson

Nic není v knize osudu psáno s větší jistotou než to, že tito lidé (černoši) mají být svobodní. Ani není o nic méně jisté, než že tyto dvě rasy, stejně svobodné, nemohou žít pod jednou vládou. Jejich povahy, zvyky a názory mezi nimi vytvořily nesmazatelné rozdíly.

Thomas Jefferson

Neexistuje pravda, které bych se bál nebo kterou bych si přál ukrýt před světem.

Thomas Jefferson

Až budeme natlačeni jeden na druhého ve velkoměstech jako v Evropě, budeme také zkažení jako v Evropě.

Thomas Jefferson

Strom svobody je občas nutné zalít krví tyranů a vlastenců. Je to jeho přirozené hnojivo.

Thomas Jefferson

Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.

Thomas Jefferson

Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly.

Thomas Jefferson

Když dosáhnete konec lana, uvažte na něm uzel a držte se.

Thomas Jefferson