Citáty – Tomáš Garrigue Masaryk

Všechny citáty autora (55)

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850, Hodonín – 14. září 1937, Lány), byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky.

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.
Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: „Stát jsem já.“ Nebo skromněji: „I já jsem stát.“
Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.
Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.
Kritika není negace.
Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.
Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím – je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.
Láska pravá spočívá na naději.
Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.
Násilná revoluce branná nebrání politické svobody, naopak je poškozuje.
Jsem vždy pro dělníky a lidi pracující vůbec, často pro socialismus a zřídka pro marxismus.
Nebát se a nekrást!
Boj, to není humanita.
Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.
Lidé vědí mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědení nemá na jejich život daleko toho vlivu, jaký by mít mělo, a v tom je veliká chyba. Učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme se dosti pro život.
Je stejně potřebné přemýšlet o tom, jak užívat svůj volný čas, nejen o tom, jak dobývat bohatství.
Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmítnutých s omezeným ručením k výrobě politických báchorek a lupičských historek.
Honbou po štěstí nikdo se šťastným nestal.
Iluze máme každý, ale je otázka, mám-li vědomě dělat někomu iluzi, to jest lhát.
Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.
Práce je to, co nikdo nechce dělat.
Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.
Láska je klecí, v které umírá se za štěstí.
Nestačí, když hodiny špatně jdou, postrčit ručičky a dál se nestarat…
Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce.
Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.
Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.
Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.
Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály.
V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudičká; je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filosofie proti theologii.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz