Václav Bělohradský citáty

Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.
Václav Bělohradský

Filozofie je určitá rétorika, určitý literární žánr, jehož cílem je probudit v člověku nedůvěru k vlastnímu všednímu dni.
Václav Bělohradský

Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.
Václav Bělohradský

Vítězství je vždycky něco jiného, než vítězové mínili.
Václav Bělohradský

Opakovat se je stále snadnější a myslet je stále těžší.
Václav Bělohradský

Člověk je rušivý element každé organizace.
Václav Bělohradský

Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.
Václav Bělohradský

Moderní člověk se neosvobozuje od svých iluzí, ale od situace, která iluze vyžaduje.
Václav Bělohradský

Kýč je umění ovládané duchem věčnosti.
Václav Bělohradský

Demokracie je hledáním minima povinností a maxima svobody.
Václav Bělohradský

Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální.
Václav Bělohradský

Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.
Václav Bělohradský

Představte si tu katastrofu, kdyby Číňané měli životní úroveň Spojených států.
Václav Bělohradský

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz