Václav Havel citáty

Přirozené sympatie lidu jsou většinou na straně rebelujících.
Václav Havel

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel

Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických.
Václav Havel

Při vyslovení názvu „Česko“ po mně lezou slimáci.
Václav Havel

Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.
Václav Havel

Československo už neexistuje. Nezanedbatelná část slovenské společnosti podpořila ve volbách politickou reprezentaci, která dala po složitých státoprávních jednáních přednost samostatnému státu před další existencí federace. Češi tuto vůli respektovali. Přesto nemá smysl si namlouvat, že se nic nestalo. Mnozí z nás, byť možná v podvědomí a nepřiznaně, pociťují rozdělení Československa jako neúspěch. Bylo by nepřirozené, kdyby tomu tak nebylo. [V projevu k 28. říjnu 1993]
Václav Havel

Necítim žiadne sentimentálne väzby na československý štát. Nekladiem vyššiu hodnotu štátu, ale skôr človeku a humanizmu.
Václav Havel

Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.
Václav Havel

Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.
Václav Havel

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.
Václav Havel

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.
Václav Havel

Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen.
Václav Havel

Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem, obhájcem, soudcem, zákonem.
Václav Havel

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež.
Václav Havel

Nic lidského mi není cizí.
Václav Havel

Žádné zlo se ještě nepodařilo odstranit tím, že byly odstraněny jeho symptomy. Je třeba odstranit jeho kauzu.
Václav Havel

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.
Václav Havel

Politika skutečně obsahuje bezpočet různých pokušení, a když ji člověk podlehne, mohou ho trochu deformovat.
Václav Havel

„Otec a strýc [bratří Mašínové] se domnívají, že v roce 1989 Havel prodal národ – dohodou s Čalfou. Ta byla základem pro právní kontinuitu s bývalým komunistickým režimem. Po válce jistě nebyli všichni nacisté potrestáni, ale Norimberský proces ukázal vůli potrestat je. K ničemu takovému v Československu po roce 1989 nedošlo.“ -Barbara Masin
Václav Havel

„Havel sa počas rokovaní ukázal ako schopný organizátor, ktorý dokázal riadiť svoj tím, formulovať ciele a zovšeobecňovať závery z týchto rokovaní. Bol umným vyjednávačom, ktorý mal cit pre kompromis. Pre mňa ako politológa bolo zaujímavé sledovať, ako Havel po získaní moci tieto vlastnosti postupne strácal.“ -Oskar Krejčí, poradce komunistických představitelů
Václav Havel

Při vyslovení názvu „Česko“ po mně lezou slimáci.
Václav Havel

Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat: nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární.
Václav Havel

Daly by se shromáždit asi validní právní důvody, proč by KSČM rozpuštěna být mohla, ale zdá se, že k tomu není dostatek jakési obecné politické síly. -říjen 2006
Václav Havel

Politika by neměla hrát roli estrády.
Václav Havel

Co si může autor víc přát, než aby hra byla chytřejší než on a vždy v nových souvislostech odkrývala nové významy.
Václav Havel

Absurdní divadlo do té doby u nás bylo vlastně divadlem realistickým, protože doba byla ještě absurdnější.
Václav Havel

Domnívám se, že politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím. Já se o to alespoň snažím.
Václav Havel

Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.
Václav Havel

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti.
Václav Havel

Je to překrásný příběh – vyzařuje z něj duševní síla a je důkazem toho, že na této zemi se pořád ještě dá konat dobro. Domnívám se, že v normálním obchodníkovi se jen výjimečně projeví náhle tak humánní city a zároveň i velká moudrost a předvídavost, že impulzivně podnikne a dokáže provést takový čin, jaký jste udělal vy, pane Wintone, když jste si uvědomil, jaká nebezpečí hrozí těm dětem . Většina z nich by holocaust nepřežila. Vy jste zorganizoval a pak i uskutečnil jejich transport na Západ. A je obdivuhodné, jak jste tehdy pochopil, co je třeba udělat.
Václav Havel

Na nikoho kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být zapomenuto. (z novoročního projevu roku 1990)
Václav Havel

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz