Walter Map citáty

Quotes

1 citátů

Žádné době se její vlastní modernost nelíbila a každý věk cenil výš ty, které předcházely.

Walter Map