Až válka přinese zisk tak jako průmyslový podnik, pak bude válka.

Jules Verne

válka
Quotes

Související citáty