Bez hodnot existuje zmatek a chaos.

Deepak Chopra

Quotes

Související citáty