Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.

Související citáty