Bohové zahalili lidský život hustým závojem.

Hésiodos

Quotes

Související citáty