Bolševik, který napadá drobného rolníka není bolševikem, není ani reformistou a ani pokrokovým socialistou, ale je zločincem.

Vladimir Iljič Lenin

Quotes

Související citáty