Buď budeš událostmi hýbat ty, nebo ony budou hýbat tebou.

Pepper de Callier

Quotes

Související citáty