Byla to intervence a potom okupace. (Na otázku hodnocení roku 1968)

Gustav Husák

Quotes

Související citáty