Čas na odpočinek budete mít, až budete mrtvý.

Robert de Niro

Quotes

Související citáty