Časom človek ľutuje všetky hriechy, ktorých sa dopustil a tiež tie, ktoré zabudol spáchať.

Související citáty