Často se více proviňujeme, když se zavděčujeme, než když urážíme.

Tacitus

Související citáty