Cena energie je v Evropě podstatně vyšší než třeba v USA.

Pavel Telička

Quotes

Související citáty