Čím viac miluješ, tým viac trpíš.

Související citáty