Člověk je nejméně sebou samým. Dej mu masku a poví pravdu.

Související citáty