Človek vymyslel reč preto, aby sa mu zmestil do hlavy celý svet.

Související citáty