Co stojí, hnije. Silnice a železnice, to jsou tepny, jimiž probíhá život státního tělesa.

Tomáš Baťa

život
Quotes

Související citáty