„Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát od Alberta Einsteina vyjadřuje jeho vděčnost a uvědomění si toho, že jeho život a úspěchy nejsou zcela oddělené od ostatních lidí. Einstein uvědomuje, že jak jeho vnější, tak vnitřní život jsou závislé na činech a úsilí ostatních lidí – jak těch, kteří jsou mu současní, tak těch, kteří už zemřeli.

Tento citát také ukazuje, že Einstein je si vědom toho, že aby byl spravedlivý a vyvážený ve svém přístupu k životu, je třeba, aby dával zpět tolik, kolik sám přijal a přijímá. Tímto vyjadřuje myšlenku reciprocity a důležitosti vzájemného dávání a přijímání v mezilidských vztazích.

Tento citát může být také chápán jako Einsteinova úcta a uznání vůči lidem, kteří ho ovlivnili a inspirovali. Uvědomuje si, že jeho úspěch je výsledkem kombinace jeho vlastní práce a úsilí, ale také vlivu a podpory druhých lidí. Tímto citátem Einstein vyjadřuje svou pokoru a vděčnost vůči lidem, kteří ho ovlivnili a pomohli mu dosáhnout toho, čím je.

Související citáty

Každý člověk dospělý jest, aniž na to mysle, vychovatelem mládeže, byť i jemu byla docela cizí.
Heinrich Zschokke

Jediný způsob, jak nebýt odloučen od ostatních, je koneckonců dobré svědomí.
Albert Camus

Vaše nitro skrývá nevyčerpatelnou pokladnici. Obraťte svůj pohled dovnitř a dočkáte se splnění přání svého srdce!
Joseph Murphy

Život už pro mne není dobrý vtip, už mi nepřipadá legrační.
Charlie Chaplin

My, mužové, potřebujeme ke svému blahu žen a ženy zase krásné šaty.
Jerome Klapka Jerome

Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí.
Johann Wolfgang Goethe

Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.
Antoine de Saint-Exupéry

Jaký život, taková řeč.
Seneca

Pomsta je sladká – zvláště pro ženu.
George Gordon Byron

Všichni jsme řízeni silami, které jsou nepostřehnutelné a nepostižitelné.
Napoleon Hill

Vláda, která zapomněla na své syny a dcery, je vláda cynická.
Victor Hugo

Chci být jen čistým duchovním vůdcem.
Tändzin Gjamccho

Jen nepřátelé mluví pravdu. Přátelé a milenci lžou neustále, neboť jsou polapeni v síti závazků.
Stephen King

To byl zákrok jako ze země Mordor.
Jaromír Bosák

Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.
Tomáš Garrigue Masaryk

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz