Do každé chvály je přimíseno trochu máku.

Související citáty