Dobrý bože, podívej se na Orioles. Vždycky jsem věděl, Baltimore je záludné město.

Témata:

Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Oheň do papíru nezabalíš.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
Porážka je matkou úspěchu.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Slova jsou hlasem srdce.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
Koně prověří dlouhá cesta.
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem.
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.
Jeden obraz vydá za tisíc slov.
Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz