Dobrý vkus je lepší než špatný vkus, ale špatný vkus je lepší než žádný vkus.

Arnold Bennett

Quotes

Související citáty