Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.

Čínské přísloví

Quotes

Související citáty