Dvacetiletý se vzrušuje představou, čtyřicetiletý dotykem těla.

Související citáty