Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní vášně.

Tacitus

Související citáty