„Existují pouze dvě cesty, jak žít svůj život: buď s vědomím, že nic není zázrak, nebo s vědomím, že všechno je zázrak.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát od Alberta Einsteina nás vede k zamyšlení nad dvěma základními přístupy k životu. První možnost spočívá ve vědomí, že všechno, co se děje kolem nás, je pouze výsledkem přírodních zákonitostí a nedostatečného pochopení okolního světa jako zázraku. Tento pohled vyjadřuje vědecký přístup, který se snaží vše vysvětlit racionálně a nepřipisovat tomu nadpřirozené síly.

Druhá možnost, kterou citát nabízí, je žít život s vědomím, že všechno kolem nás je zázrak. Znamená to, že si uvědomujeme a ctíme krásu a jedinečnost každodenních událostí a projevů přírody. Tento přístup představuje otevřenost k magii života a schopnost vnímat a ocenit všechno kolem sebe jako něco neuvěřitelného.

Oba tyto přístupy mají své opodstatnění a každý z nás může zvolit, který z nich chce přijmout. První možnost nám umožňuje využít vědecké poznatky a racionalitu k objasnění světa okolo nás, což může být pro mnohé pohodlné a uspokojivé. Druhá možnost nám naopak otevírá cestu k údivu, vděčnosti a díkůvzdání za všechny malé a velké zázraky, které v našem životě zažíváme.

Citát od Alberta Einsteina nám tak připomíná, že každý máme volbu, jak budeme vnímat a prožívat svůj život. Ať už se rozhodneme pro vědecký přístup nebo pro víru v zázraky, je důležité si uvědomit, že každý okamžik a každá událost, kterou zažíváme, je jedinečná a hodna naší pozornosti a vděčnosti.

Související citáty

Člověk vpravdě náboženské kultury se dá přirovnat k osmiletému dítěti, které potřebuje otcovu pomoc, které však již začíná vtělovat jeho učení a zásady do svého života. Dnešní člověk se spíš podobá tříletému dítěti, které volá otce, když ho potřebuje, ale jinak, když si hraje, je zcela soběstačné.
Erich Fromm

Muž smí chtít po ženě cokoli, ale nechce-li jednat jako surovec, musí jí umožnit, aby jednala v souladu se svými nejhlubšími sebeklamy.
Milan Kundera

Prudkost neopětované vášně je snesitelná, dokonce i když bodá a proklíná — v pokoření je triumf a ve sváru něha.
Thomas Hardy

Přicházet na udivující objevy je snadné. Velmi obtížné je zdokonalit je do té míry, aby mohly nalézt praktické využití.
Thomas Alva Edison

Každá žena má v sobě kus magie, kterým dokáže proměnit každodennost v kouzelný tanec života.
Petr Valdorf

V případě, že existence člověka k ničemu nevede, proč všechna ta komedie okolo?
Camille Flammarion

Všeho s mírou a dobrého pramálo.
Sebastian Kneipp

Samjamou na sílu slona nebo jinou sílu zcela ji získáš.
Šrí Pataňdžali

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali.
Gustave Flaubert

Není zamilován, kdo nemiluje navždy.
Eurípidés

To, co o sobě víme, je jen část, možná jen velmi malá část toho, čím jsme.
Luigi Pirandello

Ať už věříte v náboženství nebo ne, a zda někdo věří v znovuzrození, nebo nikoliv, neexistuje nikdo, kdo by ocenil laskavost a soucit.
Tändzin Gjamccho

Dalajláma je jen dočasný vůdce Tibetu.
Tändzin Gjamccho

Na tělesné úrovni jsou lidé velmi blízko zvířatům.
Eckhart Tolle

Trvale úspěšný může být jen ten, kdo se přizpůsobí měnícím se podmínkám.
Niccolo Machiavelli

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz