Expert je člověk, který udělal všecky chyby, jichž se lze vůbec dopustit, na velmi úzkém poli.

Niels Bohr

Quotes

Související citáty