Havaj je známá pro své heterogenní složení ras – všichni pracují společně pro obecné blaho a život místních rostlin následuje příkladu.

Související citáty