Hlavní příčinou rozvodů je manželství.

Témata: ,

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec.

Lidé mi řekli, že jsem jim zachránil jejich manželství. Boty je sice stojí jmění, ale jsou levnější než rozvod.
Páchání cizoložství je podle bible, které já věřím, hřích. Když jeden druhého nenávidíme, když máme pohlavní styky mimo manželství, když se zapojujeme do homosexuálních aktivit, když krademe, když lžeme – všechno to jsou hříchy.
V manželství je nejhorší věcí po tchyni manželka.
K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce – berní úřad, manželství a potomstvo.
Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas.
Manželství je bochník chleba s dvěma řádně vypečenými kůrkami.
Manželství je lodí, která se často plaví rozbouřeným mořem, na níž je více ceněno umění ženy kormidelnice než muže kapitána.
Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny.
Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat.
Myslím se, že homosexuální manželství je něco, co by mělo být mezi mužem a ženou.
Manželství je jako život – bojiště a ne záhon růží.
Mám větší strach z manželství, než ze smrti.
Dobré manželství by bylo to, ve kterém byste ve dne zapomínali, že jste milenci, a v noci, že jste manželé.
Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost.
Pokud si chcete něce přečíst o lásce a manželství, musíte si koupit dvě různé knížky.
Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.
Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský.
Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.
Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.
Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.
Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.
Raději bych byl optimista a blázen, než pesimista a v pořádku.
Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.
Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.
Chytrý člověk řeší problémy. Moudrý člověk se jim vyhýbá.
Fantazie je důležitější než vědění.
Láska je pro mysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.
Pokus při vizualizaci čtvrté dimenze: vezměte bod, natáhněte jej v přímku, zatočte ji do tvaru kružnice, zkruťte ji v kouli a tu vrhněte do prostoru.
Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno – ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.
Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz