„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Hodnocení člověka by mělo být založeno na tom, jaké přínosy a hodnoty přináší do svého okolí. Je důležité brát v úvahu nejen to, co člověk získává, ale především co dává ostatním. Tento citát nás upozorňuje na to, že kvalita člověka by neměla být měřena pouze na základě jeho úspěchů, majetku nebo společenského postavení. Měli bychom se soustředit na to, jakým způsobem se jedinec podílí na životě ostatních lidí, jakým způsobem přispívá do společnosti a jakým způsobem pomáhá ostatním.

Tento citát zdůrazňuje, že hodnocení člověka by mělo být založeno na jeho charakteru, morálním přesvědčení a schopnosti se starat o druhé. Je snadné soudit lidi podle jejich úspěchů a hmotného bohatství, ale tyto faktory samy o sobě nevyjadřují skutečnou hodnotu člověka. Základním kritériem hodnocení by mělo být, jakým způsobem jedinec přináší radost, lásku, podporu a inspiraci do životů ostatních. To neznamená, že úspěch a zisk jsou nevýznamné, ale neměly by být jediným měřítkem hodnocení člověka.

Hodnocení člověka na základě toho, co dává, nám umožňuje ocenit jeho laskavost, empatii, schopnost naslouchat a pomáhat druhým. Je to připomínka, že skutečná hodnota člověka spočívá v jeho schopnosti poskytnout podporu a pomoci ostatním lidem. Tento citát nás vyzývá, abychom přehodnotili naše hodnotící kritéria a zaměřili se na to, jakým způsobem se lidé podílejí na zlepšování světa kolem sebe. Nezáleží jen na tom, co můžeme získat od druhých, ale také na tom, jak můžeme přispět do života ostatních.

Související citáty

Houser; to je jediné, co může přinést láska staršímu pánovi.
John Galsworthy

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována…
William Shakespeare

Pravdu je třeba říkat jen tomu, kdo ji chce slyšet.
Seneca

Být popraven za zločin, který jsem nespáchal… Já vím, musíme tam všichni, rozdíl je v tom, že já tam musím už zítra ráno v šest. Původně to mělo být v pět, ale mám šikovného právníka.
Woody Allen

V životě se nic neděje náhodně.
Pat Rodegast

Bez naprosté svobody není pravé přátelství.
George Sandová

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.
Karel Čapek

Necítím se povinen věřit, že stejný Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a intelektem nás předurčil k tomu, abychom se vzdali jejich použití.
Galileo Galilei

Nepotřebuji ochranku. Jsem z jižního Bronxu.
Al Pacino

Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít.
Lucius Annaeus Seneca

Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.
Václav Bělohradský

Za všech dob trval úděl zlý, že rozmar mocnějších ti malí platili.
Jean De La Fontaine

Chování si lidé navzájem předávají jako choroby.
Francis Bacon

Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.
Tomáš Baťa

Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… láska se dokazuje skutky.
Matka Tereza

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz